Praktijk Chantal van Sluys

Contact

Praktijk Chantal van Sluys

Natuurgeneeskundige praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen


Chantal van Sluys

Paramedisch natuurgeneeskundig therapeut


Praktijkadres:

Buorren 10

8845 SG  Waaksens


tel:  06 22 67 54 88

info@praktijkchantalvansluys.nlParkeren: u kunt uw auto parkeren op het centrale parkeerpleintje in Waaksens bij het speeltuintje.
Praktijk Chantal van Sluys


Praktijkadres:


Buorren 10

8845 SG  Waaksens


mail: info@praktijkchantalvansluys.nl


tel: 06 22 67 54 88BATC lidmaatschapnr. : BR-02492

AGB-Zorgverlenerscode: 90103042

AGB-Praktijkcode: 90062443

KvK nummer:01173342

KB code: 1612.2083

Copyright @ All Rights Reserved