Coaching bij hoogsensitiviteit

Wat is hoogsensitiviteit?


De term hoogsensitief of hooggevoelig is de laatste jaren meer en meer een begrip geworden, maar wat houdt het nu eigenlijk in?

Kortweg gezegd zijn hoogsensitieve mensen (HSP) gevoeliger voor informatie en (sensorische) prikkels dan niet-hoogsensitieve mensen. De verwerking van informatie en prikkels is intenser en diepgaander. Uit onderzoek blijkt dat het een eigenschap van het zenuwstelsel is en dat ook de prikkelverwerking in de hersenen anders dan bij mensen die deze eigenschap niet hebben. Ongeveer 20% van de bevolking, zowel mannen als vrouwen,  is hoogsensitief.


Enkele kenmerken van HSP kunnen zijn:

- zeer subtiele, gedetailleerde en intense waarneming (horen, zien, ruiken,   

  proeven en voelen)

- zeer gevoelig voor stemmingen van anderen en sferen in ruimtes

- een groot invoelend vermogen

- sterk rechtvaardigheidsgevoel

- sterke verbinding met de natuur

- een rijke innerlijke belevingswereld

- werken graag in hun eigen tempo

- goed ontwikkelde intuïtie

- diepe beroering bij muziek e/o kunst

- zorgzaam en behulpzaam

- geen energie meer hebben na contact met anderen

Een HSP kan snel overprikkeld raken en een gevoel van overweldiging ervaren. 

Als jij (of je kind) het moeilijk vindt om met je hoogsensitiviteit om te gaan, kun je het als last gaan beschouwen, terwijl het een prachtige eigenschap is die je als kracht kunt inzetten.


Als coach en ervaringsdeskundige ondersteun ik jou (of je kind) om hoogsensitiviteit als kracht in te zetten, hoe overprikkeling voorkomen kan worden, hoe je je eigen grenzen kunt afbakenen en je eigen ruimte kan innemen: kortom hoe jij meer in balans kunt komen.


Vaak zijn hoogsensitieven ook hoogbegaafd, kijk daarom ook bij Coaching bij hoogbegaafdheid.