Kindercoaching

Wat is kindercoaching?


Iedere ouder ziet zijn of haar kind het liefst gelukkig en hoewel opgroeien vaak gepaard gaat  met horten en stoten, lossen problemen zich vaak vanzelf weer op.

Maar soms steekt een kind niet lekker in zijn of haar vel, is een kind door een gebeurtenis uit balans geraakt of heeft het kind moeite met bepaalde situaties en komen ouders en kind er samen niet uit. De ondersteuning van een kindercoach kan dan verandering en verbetering brengen. De begeleiding is laagdrempelig en kortdurend.


In de praktijk coach ik kind én ouder(s) om samen tot inzicht en een oplossing te komen op een manier die bij uw kind past. We kijken naar de mogelijkheden in plaats van de belemmeringen.  Ik ondersteun op een positieve en oplossingsgerichte manier bij het onderzoek dat uw  kind doet naar zijn/haar talenten en mogelijkheden om uiteindelijk tot verandering en verbetering te komen.


Een kind dat lekker in zijn of haar vel steekt, heeft de ruimte om zichzelf te zijn en om zijn of haar talenten en mogelijkheden te benutten en te ontwikkelen.


Voor wie?


Kindercoaching is o.a. geschikt voor kinderen die moelijkheden ervaren op het gebied van:

Angst, boosheid, frustraties, onzekerheid, weerbaarheid, sociale contacten, pesten, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, het aangeven van grenzen.

" Chantal heeft mij geleerd hoe ik met mijn boosheid om kan gaan "

Kind, 10 jaar

" Mijn dochter zit weer lekker in haar vel, ze maakt zich minder zorgen over alles om zich heen  "

Moeder